სადავო ცვლილებები დამატებული ღირებულების გადასახადში
სადავო ცვლილებები დამატებული ღირებულების გადასახადში

2017 წელი გადასახადის გადამხდელებისთვის სიახლეებით დაიწყო. მოგების გადასახადის რეფორმასთან ერთად, ძალაში შევიდა არანაკლებ მნიშვნელოვანი ცვლილება დამატებული ღირებულების გადასახადთან დაკავშირებით. ერთი…