სახელმწიფო ბიუჯეტის 6 თვის შესრულების მაჩვენებლები

საქართველოს სახელმწიფო ხაზინამ საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტის 6 თვის გეგმის შესრულების მაჩვენებლები გამოაქვეყნა. შემოსულობების გეგმა 101.9%-ით შესრულდა (ცხრილი 1). ფინანსური ატივების კლების და ვალდებულებების ზრდის გარდა, შემოსულობების ყველა მუხლი გადაჭარბებით შესრულდა. 164%-ით შესრულდა გრანტების მუხლი, 138.8%-ით არაფინანსური აქტივების კლების ანუ პრივატიზაციის მუხლი. ვალდებულებების ზრდის მუხლის 81%-ით შესრულება საგარეო ვალის აღების 73.4%-იანმა მაჩვენებელმა განაპირობა. განსაკუთრებით დაბალი მაჩვენებელია (52.1%) ბიუჯეტის მხარდამჭერი კრედიტების მიღებაში.

ცხრილი 1. სახელმწიფო ბიუჯეტის შემოსულობების 6 თვის გეგმის შესრულება, ათას ლარებში

შ ე მ ო ს უ ლ ო ბ ე ბ ი

გეგმა

შესრულება

შესრულება %-ში

შემოსავლები

4,383,430

4,671,630

106.6%

   გადასახადები

4,076,000

4,283,814

105.1%

   გრანტები

114,070

187,030

164.0%

   სხვა შემოსავლები

193,360

200,786

103.8%

არაფინანსური აქტივების კლება

43,000

59,697

138.8%

ფინანსური აქტივების კლება

44,000

40,646

92.4%

ვალდებულებების ზრდა

1,044,678

846,208

81.0%

საშინაო ვალდებულებების ზრდა

252,666

264,597

104.7%

საგარეო ვალდებულებების ზრდა

792,012

581,610

73.4%

საინვესტიციო გრძელვადიანი შეღავათიანი კრედიტები

477,012

417,442

87.5%

ბიუჯეტის მხარდამჭერი კრედიტები

315,000

164,168

52.1%

შემოსულობები სულ

5,515,108

5,618,181

101.9%

ბიუჯეტის გადასახდელების (ფართო გაგებით ხარჯები) 6 თვის გეგმა 95.1%-ით შესრულდა (ცხრილი 2). გადასახდელების არც ერთი მსხვილი მუხლი არ შესრულებულა 100%-ით ან მეტით. ყველაზე მაღალი მაჩვენებლით - 99.3%-ით შესრულდა სოციალური უზრუნველყოფის მუხლი, ხოლო ყველაზე დაბალი მაჩვენებლით - 82.4%-ით სუბსიდიების მუხლი. კაპიტალური ხარჯების (არაფინანსური აქტივების ზრდა) გეგმა 91.1%-ით შესრულდა.

ცხრილი 2. სახელმწიფო ბიუჯეტის გადასახდელები 6 თვის გეგმის შესრულება, ათას ლარებში

გ ა დ ა ს ა ხ დ ე ლ ე ბ ი

გეგმა

გადახდა

შესრულება, %-ში

შრომის ანაზღაურება

699,056

682,319

97.6%

საქონელი და მომსახურება

615,113

535,790

87.1%

პროცენტი

236,773

232,571

98.2%

სუბსიდიები

290,727

239,607

82.4%

გრანტები

504,620

487,041

96.5%

სოციალური უზრუნველყოფა

1,651,066

1,638,879

99.3%

სხვა ხარჯები

558,487

530,584

95.0%

არაფინანსური აქტივების ზრდა

395,202

360,180

91.1%

ფინანსური აქტივების ზრდა

396,398

374,910

94.6%

ვალდებულებების კლება

251,378

244,689

97.3%

გადასახდელები სულ

5,598,820

5,326,569

95.1%

 

 

წინა სტატია

მსოფლიოს 10 ქვეყანა ყველაზე მეტი მილიონერით
24 ივლისი, 2017

შემდეგი სტატია

Countries in which Georgians by property most often
24 ივლისი, 2017
როგორ გამოიმუშავებს და ხარჯავს მილიარდებს ელონ მასკი?
ახალი ამბები ქართულად | აპრ, 28, 2020
განსხვავებული ლიბერთი
ინტერვიუ | მაი, 18, 2020
პანდემიის პირისპირ
ინტერვიუ | მაი, 08, 2020
Forbes Georgia in EnglishForbes WomanForbes Banker