ბახტაძე: გამსესხებელს აეკრძალება დაგირავებული ნივთის გარდა მოითხოვოს სხვა ქონება
- CopyPaste -

ბახტაძე: გამსესხებელს აეკრძალება დაგირავებული ნივთის გარდა მოითხოვოს სხვა ქონება

ყველა გამსესხებელს აეკრძალება დაგირავებული ნივთის გარდა მოითხოვოს სხვა ქონება თავის მომხმარებლისგან. მეორე: ლომბარდებს და კერძო გამსესხებლებს ე.წ. მევახშეებს ეკრძალებათ ავტომობილებისა და უძრავ-მოძრავი ქონების დაგირავება. მესამე: ეფექტური საპროცენტო განაკვეთის მაქსიმალური ზღვარი დაწესდება 50%-ს ოდენობით, რომელიც ორჯერ ნაკლებია ვიდრე დღეს არსებული რეგულაცია 100%-სა. მეოთხე: მოხდება დღეს არსებული უპასუხისმგებლო და არასამართლიანი ჯარიმების დარიცხვის სისტემის გაუქმება და ყველა გამსესხებელს აეკრძალება ჯარიმა დათვალოს კრედიტის საერთო მოცულობიდან. მეხუთე: აღნიშნული თამაშის წესები გავრცელდება ყველაზე, მთელ ფინანსურ სექტორზე, იგულისხმებიან ბანკები, მიკროსაფინანსო ორგანიზაციები, ლომბარდები თუ კერძო გამსესხებლები.

განაცხადა საქართველოს ფინანსთა მინისტრმა მამუკა ბახტაძემ, ჟურნალისტებთან შეხვედრისას. 2018 წლის, 25 მაისი.

გააზიარე

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin