2022 წელს საქართველოში სიღარიბის მაჩვენებელი შემცირდა

2022 წელს საქართველოში სიღარიბის მაჩვენებელი შემცირდა

საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის მონაცემებით, 2022 წელს ქვეყანაში სიღარიბის აბსოლუტურ ზღვარს ქვევით მყოფი მოსახლეობის წილი (აბსოლუტური სიღარიბის მაჩვენებელი) წინა წლის შესაბამის პერიოდთან შედარებით 1.9%-ით შემცირდა და 15.6 პროცენტი შეადგინა.

ცნობისთვის, გასულ წელს აბსოლუტური სიღარიბის მაჩვენებელი ქალაქის ტიპის დასახლებებში 2.7%-ით შემცირდა და 12.3% შეადგინა, ხოლო სოფლის ტიპის დასახლებებში 0.7%-ით შემცირდა და 20.6 %-ს გაუტოლდა.

2022 წელს, სიღარიბის აბსოლუტური მაჩვენებელი წინა წელთან შედარებით შემცირებულია მოსახლეობის ყველა ასაკობრივ ჯგუფში. კერძოდ, 18 წლამდე ასაკობრივ ჯგუფში მაჩვენებელმა 20.4% შეადგინა (-2.3 პროცენტული პუნქტი), 18-64 წლის ასაკობრივ ჯგუფში – 15.3% (-2.0 პროცენტული პუნქტი), ხოლო 65 წლის და უფროს ასაკობრივ ჯგუფში – 10.5% (-1.4 პროცენტული პუნქტი).

აბსოლუტური სიღარიბის მაჩვენებელი ქალებისათვის შემცირებულია 1.8%-ით და 15.3%-ს შეადგენს, ხოლო კაცებისათვის მაჩვენებელი შემცირებულია 2.1%-ით და 15.8%-ს შეადგენს.

აქვე აღსანიშნავია, რომ 2022 წელს, წინა წელთან შედარებით, ჯინის კოეფიციენტის მნიშვნელობა მთლიანი შემოსავლების მიხედვით შემცირდა 0.37-დან 0.36-მდე, ხოლო მთლიანი სამომხმარებლო ხარჯების მიხედვით უცვლელია და 0.34-ს შეადგენს.