რეკლამა

Forbes Georgia-ს ბეჭდურ ვერსიაში რეკლამის განთავსების შესახებ ინფორმაციის მისაღებად, იხილეთ თანდართული PDF-ფაილი.

ვებგვერდზე www.forbes.ge რეკლამის განთავსების შესახებ ინფორმაციის მისაღებად, იხილეთ თანდართული PDF ფაილი.

 

დეტალური ინფორმაციისთვის, დაგვიკავშირდით:

ტელ: (+995 32) 223 77 07

E-mail: leliko@forbes.ge

საკონტაქტო პირი: ლელი მირიჯანაშვილი, გაყიდვების დირექტორი.


Please click the provided link to access our electronic media kit, or feel free to reach out to us if you have any inquiries regarding advertising in our print or web editions:

 

Tel: (+995 32) 223 77 07

E-mail: leliko@forbes.ge

Contact Person: Leli Mirijanashvili, Advertising, and Marketing.