უსაფრთხოება უპირველეს ყოვლისა
უსაფრთხოება უპირველეს ყოვლისა

2015 წლის საინვესტიციო კლიმატი ნელი ეკონომიკური ზრდით იქნება განპირობებული, რომელიც განსაკუთრებით აშშ-ის ფარგლებს გარეთაა თვალში საცემი. ოფიციალური მაჩვენებლებით (თუკი მათ…