დავით საყვარელიძე – სახელმწიფო თეატრიდან საკუთარ ოპერამდე
დავით საყვარელიძე – სახელმწიფო თეატრიდან საკუთარ ოპერამდე

რესპონდენტთან შეხვედრა ყოველთვის მის სამუშაო გარემოში მირჩევნია, მით უმეტეს, როდესაც ინტერვიუ მის საქმიანობას ეხება, თუმცა ვინაიდან დავით საყვარელიძეს ამ ეტაპზე…