ლარიზაციის გეგმა
ლარიზაციის გეგმა

საქართველოს ეროვნულმა ბანკმა საქართველოს მთავრობასთან ერთად შეიმუშავა დედოლარიზაციის ღონისძიებები, რომელთა მიზანია: ა) ეკონომიკური ზრდის ხელშეწყობა; ბ) ლარის გაუფასურებისთვის ხელის შეშლა…