აქა 7-ობა!
აქა 7-ობა!

უკვე ათი დღეა, რაც ოფიციალურად ზაფხულია.

@AVE TWITTER!
@AVE TWITTER!

ციფრული კომუნიკაციები და ციფრული დიპლომატია ძალიან მაღალი ტემპებით ვითარდება.