„აჩვენე დაფასება“, „ჩართე“ და სხვა ჰუმანური შრომითი ურთიერთობის ელემენტები
„აჩვენე დაფასება“, „ჩართე“ და სხვა ჰუმანური შრომითი ურთიერთობის ელემენტები

შრომით ურთიერთობებს კანონმდებლობა არეგულირებს. თითოეული რეგულაციის მიღმა არის შესაძლებლობა. ხშირად თანამედროვე მენეჯმენტის პრინციპები, ადამიანური რესურსების მართვის ახალი იდეები აჩენს კითხვას,…

დისტანციური შრომა - როგორ გვესმის და რა არის სინამდვილეში
დისტანციური შრომა - როგორ გვესმის და რა არის სინამდვილეში

პანდემიის შემდეგ დისტანციური შრომა აქტუალური თემაა. დისკუსია დისტანციური შრომის დადებით თუ უარყოფით მხარეებზე არ მთავრდება. ჯერ კიდევ ბევრ დამსაქმებელსა და…