კერძო დაზღვევის როლი ჯანდაცვის ხარჯების დაფინანსებაში
კერძო დაზღვევის როლი ჯანდაცვის ხარჯების დაფინანსებაში

2014-20 წლებში ჯანდაცვაზე მთლიანი ეროვნული დანახარჯი 61%-ით გაიზარდა, თუმცა მთლიან ეროვნულ დანახარჯებში დიდი ნაწილი კვლავაც მოსახლეობის ჯიბიდან გადახდილი თანხებია. „გალთ…