მსოფლიოს უმდიდრესი ქვეყნები
მსოფლიოს უმდიდრესი ქვეყნები

თუ სიმდიდრეს ძალად ჩავთვლით, მაშინ ყატარელები ყველაზე ძლიერი ხალხია მსოფლიოში. სპარსეთის ყურის საამირო 1,7-მილიონიანი მოსახლეობით ერთ სულ მოსახლეზე გაანგარიშებული შემოსავლის…