პირველადი ჯანდაცვა
პირველადი ჯანდაცვა

შესავლის ნაცვლად პირველადი ჯანდაცვა… გვესმის წამდაუწუმ. ზოგი მის მნიშვნელობაზე (და „პრიორიტეტულობაზე“) ხმამაღლა მსჯელობს, დამაჯერებლობისთვის. ან მართლა სჯერა, რომ, თუ პირველად…