ტერორის ეკონომიკა: ღირებულებითი ომი ციფრებში
ტერორის ეკონომიკა: ღირებულებითი ომი ციფრებში

ბოლო დროს მსოფლიოს სხვადასხვა ნაწილში მომხდარმა ხმაურიანმა ტერორისტულმა თავდასხმებმა საერთაშორისო საზოგადოება მასობრივი საფრთხის წინაშე დააყენა.