MONARQ: ქალებისათვის განკუთვნილი სოციალური ქსელი
MONARQ: ქალებისათვის განკუთვნილი სოციალური ქსელი

ბოლო რამდენიმე წლის განმავლობაში Tinder-ის არნახულმა ზრდამ უამრავ ანტრეპრენიორს უბიძგა ასევე არარომანტიკული ურთიერთობებისათვის განკუთვნილი ქსელური მომსახურების შექმნისკენ.