ცვლილებები ფასიანი ქაღალდების შესახებ კანონში
ცვლილებები ფასიანი ქაღალდების შესახებ კანონში

პარლამენტის საფინანსო-საბიუჯეტო კომიტეტის მიერ ინიციირებულ იქნა ახალი ფასიანი ქაღალდების შესახებ კანონი. ბიზნესისთვის ძალიან მნიშვნელოვანია ქვეყანაში კაპიტალის ბაზრების განვითარება, გრძელვადიანი და…