შევძლებთ თუ არა ისტორიის გაკვეთილების შეთვისებას?
შევძლებთ თუ არა ისტორიის გაკვეთილების შეთვისებას?

2012 წელს ევროგაერთიანება ნობელის მშვიდობის პრიზით დააჯილდოვეს. ნობელის კომიტეტი წერდა: ის, რაც ერთ დროს European Coal & Steel Community („ევროპის…