რამდენად შეიძლება გადასახადების შემცირება საქართველოში?
რამდენად შეიძლება გადასახადების შემცირება საქართველოში?

გადასახადების შემცირება კარგი იდეაა, თუ შედეგად ეკონომიკა იზრდება და მთავრობა ხალხს, აკრეფილი მცირე გადასახადებით, ეფექტიან საჯარო მომსახურებას აწვდის. რამდენად (არ)…

ესტონური მოდელის დეტალები და მისი გავლენა ეკონომიკურ ზრდაზე
ესტონური მოდელის დეტალები და მისი გავლენა ეკონომიკურ ზრდაზე

საქართველომ, დამოუკიდებლობის მოპოვების შემდეგ, მნიშვნელოვანი ეკონომიკური რეფორმები გაატარა ეკონომიკის ფისკალური სტიმულირების და განვითარების კუთხით. 2003 წელს, ხელისუფლების ცვლილების ფონზე მოსულმა…