2016 წლის მნიშვნელოვანი მოვლენები სადაზღვევო ბაზარზე
2016 წლის მნიშვნელოვანი მოვლენები სადაზღვევო ბაზარზე

2016 წელს საქართველოს სადაზღვევო ბაზრის რეგულაციებში რამდენიმე მნიშვნელოვანი მოვლენა მოხდა.

საქართველოს სადაზღვევო ბაზარი 2015: ფაქტები და შესაძლებლობები
საქართველოს სადაზღვევო ბაზარი 2015: ფაქტები და შესაძლებლობები

2015 წლის ნოემბერში დაზღვევის მარეგულირებელმა ორგანომ გამოაქვეყნა სადაზღვევო ბაზრის სტატისტიკური და ფინანსური მაჩვენებლები. ასევე, უკვე ხელმისაწვდომია მსოფლიო ბაზრების 2014 წლის…