“ჰორეკა ტფილისი“
“ჰორეკა ტფილისი“

“ხაშის მზადება და ხმარება ტფილისში აღკრძალული იქმნა ხოლერის გამო როგორც მძიმე საჭმელი. ეს არის მიზეზი, რომ ტფილისიდგან თითქმის სამოცი მეხაშე…

დიდი იმედების ქალაქი
დიდი იმედების ქალაქი

თბილისში, ამქრებისა და ვაჭრების აღმოსავლური ყაიდის ქალაქში, როგორც საჯარო სამსახური, ისე საქმიანობის სხვა სფეროები არცთუ ხელმისაწვდომი იყო მოსახლეობისთვის. მიუხედავად ამისა,…

“კუჭი ქალაქისა“
“კუჭი ქალაქისა“

ამბობდნენ – ბაზარი ქალაქის კუჭია, აქ მოაქვთ და გროვდება ყველაფერი, რაც კი ადამიანის საკვებს, სასმელს და აუცილებელ საჭიროებას შეადგენსო. თუკი…

თბილისურ პროფესიათა კრიალოსანი
თბილისურ პროფესიათა კრიალოსანი

ძველი თბილისი, დასავლურზე მეტად – აღმოსავლური, გარკვეულწილად, ხელოსნებისა და ხელოსნობის ქალაქი იყო. თბილისს ჰყავდა გამორჩეული მედუქნეები, მუსიკოსები, ბუკინისტები, თერძები თუ…