კინონოსტალგია
კინონოსტალგია

განვლილი წელი კინოსამყაროსთვის სულაც არ აღმოჩნდა ისეთი უიმედო და სევდიანი, როგორც ამას ლარს ფონ ტრიერი გვიქადდა თავის „მელანქოლიაში” 2011-ს თავისუფლად…