ახალგაზრდული ოლიმპიადა 2015 - სარგებელი და რისკები
ახალგაზრდული ოლიმპიადა 2015 - სარგებელი და რისკები

ჯერ კიდევ ჩვენ წელთაღრიცხვამდე, უძველესი საბერძნეთიდან იღებს სათავეებს პირველი სპორტული ღონისძიებები. ქვეყნებს შორის სპორტული ასპარეზობანი კარგი საშუალებაა ერებს შორის ურთიერთობისთვის,…