მიკროსაფინანსო ბაზარი – გამსხვილება თუ გაქრობა?
მიკროსაფინანსო ბაზარი – გამსხვილება თუ გაქრობა?

უკანასკნელი წლების განმავლობაში საქართველოს მიკროსაფინანსო სექტორმა ბევრი ცვლილება განიცადა. ერთი მხრივ, იგი გამრავალფეროვნდა, ხოლო მეორე მხრივ “გაღარიბდა”. იბადება კითხვა, როგორ…