პერსონალური მონაცემების დაცვა
პერსონალური მონაცემების დაცვა

რა უნდა იცოდეს დამსაქმებელმა და დასაქმებულმა შრომით ურთიერთობებში პერსონალური მონაცემების დაცვის შესახებ. პერსონალური მონაცემების დაცვა თანამედროვე მსოფლიოს უდიდესი გამოწვევაა. საერთაშორისო…