რატომაც არა?
რატომაც არა?

შანსი, რომ თქვენს საგადასახადო დეკლარაციას აუდიტი ჩაუტარდება, 1000-დან 2-ია, და ვფიქრობთ, ეს ძალიან დაბალი მაჩვენებელია. მართლაც ასეა. 2008 წელს ინდივიდუალური…