ინოვაციური მიდგომა: როგორ დავაჩქაროთ პროგრესი?
ინოვაციური მიდგომა: როგორ დავაჩქაროთ პროგრესი?

სტატიის ავტორი: იაცეკ ოლჩაკი, „ფილიპ მორის ინთერნეიშენალის“ მთავარი საოპერაციო დირექტორი 2021 მნიშვნელოვანი გადაწყვეტილებების წელია, რადგან გვიწევს ვიფიქროთ პრობლემების გადაჭრის საუკეთესო…