შრომის ბაზარი საქართველოში
შრომის ბაზარი საქართველოში

გლობალური კონკურენტუნარიანობის 2014–2015 წლის რეიტინგის მიხედვით ბიზნეს ლიდერების და ინვესტორების უმრავლესობა (21%) საქართველოში ბიზნესის ხელისშემშლელ მთავარ ფაქტორად სამუშაო ძალის არაკვალიფიციურობას…

საქართველოს ეკონომიკა ევროასოცირების ფონზე
საქართველოს ეკონომიკა ევროასოცირების ფონზე

საქართველოს ეკონომიკა 2014 წლის პირველ კვარტალში 7.1%–ით გაიზარდა.  ზრდის მაჩვენებელი პოზიტიურია და ეს დინამიკა მეორე კვარტალშიც თუ გაგრძელდა საკმაოდ პოზიტიური…

ბიზნესის სოციალური პასუხისმგებლობა საქართველოში
ბიზნესის სოციალური პასუხისმგებლობა საქართველოში

“ბიზნესის სოციალური პასუხისმგებლობა ეს არის ბიზნესის კეთილი ნება გადაჭრას ის პრობლემები, რომელიც პირდაპირ თუ არაპირდაპირ გამოწვეულია ბიზნესის საქმიანობით” – ამერიკელი…

როგორ ვებრძოლოთ უმუშევრობას. უმსხვილესი დამსაქმებლები საქართველოში
როგორ ვებრძოლოთ უმუშევრობას. უმსხვილესი დამსაქმებლები საქართველოში

საქართველოში, ყველა გამოკითხვის მიხედვით, ბოლო წლების მთავარი პრობლემა დასაქმებაა. ოფიციალური სტატისტიკით საქართველოში 1.7 მლნ. ადამიანია დასაქმებული, რომელიც მოიცავს თვით დასაქმებულებსაც…