რკინის ქალამნების შემდგომი პერიოდი: საგადასახადო დავების გადაწყვეტა
რკინის ქალამნების შემდგომი პერიოდი: საგადასახადო დავების გადაწყვეტა

ადამიანები, თანამედროვე, ანტიკური ხანისა თუ შუა საუკუნეების, ისინიც, მარსის კოლონიზაციას რომ შეეცდებიან 2030 წელს, ხშირად არ ეთანხმებიან გარემოს, ედავებიან მეგობრებს,…