$1000-ის ქცევა $42 მილიონად
$1000-ის ქცევა $42 მილიონად

(სტატია გამოქვეყნებულია Forbes Georgia-ის თებერვლის ნომერში) 29 წელზე მეტია, რაც მე ამ ჟურნალისთვის ვწერ,ამ ნომრის გამოსვლის შემდეგ კი გავუსწრებ ლუსიენ…