ფინანსური სექტორი: ლიბერალიზაცია თუ რეგულაცია?
ფინანსური სექტორი: ლიბერალიზაცია თუ რეგულაცია?

თითქმის ყველა პოსტსაბჭოთა და პოსტსოციალისტურ ქვეყანაში და მათ საზოგადოებებში დამკვიდრებულია აზრი, რომ რაიმეს განვითარებისთვის აუცილებელია რეგულაცია, რაღაც კანონის მიღება და/ ან სახელმწიფოს მხრიდან…