ლოკომოტივიდან სტიმულატორამდე
ლოკომოტივიდან სტიმულატორამდე

თავისუფალი, ღია და ლიბერალური საბაზრო ეკონომიკა მთავარი ღირებულებაა, გონივრული რეგულირებისა და კონკურენციის პრინციპების დაცვით.