ბანკების არაპროფილური საქმიანობის ფორმალური და არაფორმალური "ანატომია"
ბანკების არაპროფილური საქმიანობის ფორმალური და არაფორმალური "ანატომია"

ფორმალურად, საქართველოში ბანკებისთვის არაპროფილური საქმიანობა დღეს თითქოს მაქსიმალურად შეზღუდულია.

კონკურენცია თუ მონოპოლიზებული ბაზარი?
კონკურენცია თუ მონოპოლიზებული ბაზარი?

ნებისმიერი ეკონომიკური ზრდა, მაკროდონეზე იქნება იგი განხილული, თუ მიკროდონეზე, აუცილებელ (თუმცა, არასაკმარის) პირობად გულისხმობს კონკურენციისა და კონკურენტული გარემოს არსებობას. დღეს…