ღუმელი $48,000-ად
ღუმელი $48,000-ად

სწრაფად განვითარებადი საცალო მოვაჭრე კომპანია Pirch-ი, ყურადღების მისაზიდად და ძვირფასი საყოფაცხოვრებო საქონლის გასაყიდად, გარკვეულ ფანდებს მიმართავს და, მაგალითად, პირდაპირ მაღაზიაში…