საბანკო სექტორში მიმდინარე მოვლენების მიზეზშედეგობრივი კავშირი
საბანკო სექტორში მიმდინარე მოვლენების მიზეზშედეგობრივი კავშირი

ბოლო პერიოდში საბანკო სექტორში ბევრ სიახლეს ჰქონდა ადგილი და თავისუფლად შეიძლება ითქვას, რომ საბანკო სექტორი ის ერთ-ერთი სფეროა, რომელიც დინამიურობით…

თვითდასაქმების თავისებურებები საქართველოში
თვითდასაქმების თავისებურებები საქართველოში

შეკითხვაზე თუ რატომ არის მძიმე სოციალური ფონი ჩვენს ქვეყანაში, პასუხად ხშირად ვიღებთ “უფულობას” და “მატერიალურ სიდუხჭირეს”, თუმცა, ჩემი სუბიექტური შეხედულებით,…