კანონი ბაზრის წინააღმდეგ
კანონი ბაზრის წინააღმდეგ

დღესდღეობით მედიის ფინანსური შემოსავლების სოლიდური ნაწილი რეკლამის განთავსებიდან მოდის. ტელევიზია რეკლამის განთავსების ყველაზე პოპულარული საშუალებაა. სატელევიზიო რეკლამა ფართო აუდიტორიასთან წვდომის…