საქართველოს რუსეთზე ენერგოდამოკიდებულების ზრდის რისკი
საქართველოს რუსეთზე ენერგოდამოკიდებულების ზრდის რისკი

საქართველოს ეკონომიკის განვითარების პარალელურად ელექტროენერგიის მოხმარებაც მზარდია.