არის თუ არა უფასო უფასო სახელმძღვანელოები?
არის თუ არა უფასო უფასო სახელმძღვანელოები?

საქართველოს სრული მასშტაბით საჯარო სკოლის მოსწავლეებისათვის უფასო სახელმძღვანელოების დარიგების საკითხი 2013-2014 სასწავლო წლის დაწყების წინ კამათის საგანს წარმოადგენდა და აქტუალობას…