კარგი ბიზნესი – ცუდი ეკონომიკა
კარგი ბიზნესი – ცუდი ეკონომიკა

საყდრისის კულტურული ღირებულების მოსპობა გრძელვადიანად უფრო გვაზარალებს, ვიდრე მისი, როგორც აქტიური ოქროს საბადოს, გამოუყენებლობა. დღეს საზოგადოებაში დომინირებს აზრი, რომ საყდრისის…

საქართველოს ვიზა
საქართველოს ვიზა

რა გავლენას მოახდენს ახალი სავიზო პოლიტიკა ტურიზმზე საქართველოში? მიმდინარე წლის 1 სექტემბრიდან საქართველოს მთავრობამ აამოქმედა ახალი სავიზო რეგულაციები, რომელთა მიხედვითაც,…