ქართული ეკონომიკა და ადამიანის ხასიათის თავისებურებანი
ქართული ეკონომიკა და ადამიანის ხასიათის თავისებურებანი

“…იურისტს, რომელსაც ეკონომიკა არ უსწავლია, აქვს დიდი შანსი საზოგადოების მტრად ქცევისა”. ლუი ბრენდაისი, ამერიკის შეერთებული შტატების უზენაესი სასამართლოს წევრი, ამერიკელი…