პერსონალურ მონაცემთა საერთაშორისო გადაცემის რეგულირება და გამოწვევები
პერსონალურ მონაცემთა საერთაშორისო გადაცემის რეგულირება და გამოწვევები

თანამედროვე ტექნოლოგიების განვითარებამ გაამარტივა კომპანიებს შორის თანამშრომლობა და მონაცემთა მიმოცვლის პროცესი. დღეს ტრანსნაციონალურ დონეზე მონაცემთა გადაცემა საკმაოდ თავისუფლად მიმდინარეობს. ტერიტორიული…