ბიზნესის ახალი პარადიგმა | ნიკოლოზ მარკოზაშვილის ბლოგების სერია - Paradigm Shift
ბიზნესის ახალი პარადიგმა | ნიკოლოზ მარკოზაშვილის ბლოგების სერია - Paradigm Shift

ორგანიზაციებს შორის ადგილი აქვს კონკურენციას, რომლის სიმძაფრე დამოკიდებულია გარემოში  მომხდარ  ცვლილებებზე, რომლებსაც, თავის მხრივ, ძირითადად დარგის  ტექნოლოგიური  განვითარება განსაზღვრავს. ტექნოლოგიური…

სტრატაგემა - გამგები  გაიგებს | ნიკოლოზ მარკოზაშვილის ბლოგების სერია
სტრატაგემა - გამგები  გაიგებს | ნიკოლოზ მარკოზაშვილის ბლოგების სერია

სტრატაგემა („სამხედრო  ეშმაკობა“)  წინასწარ გათვლილი მოქმედებაა, რომელიც გულისხმობს კონკრეტული პრობლემის გადაწყვეტას (ამოცანის ამოხსნას) ან/და არაცხადი მიზნის მიღწევას არსებული სიტუაციის გარემოებების…

გამგები გაიგებს | ნიკოლოზ მარკოზაშვილის ბლოგების სერია
გამგები გაიგებს | ნიკოლოზ მარკოზაშვილის ბლოგების სერია

„ყველაფერს  მოუძებნე  საწყისი და ბევრ რამეს გაიგებ.“ უცნობი  ავტორი ისტორია, რომლის მოყოლასაც  ვაპირებ, მეოცე  საუკუნის 70-იან  წლებში მოხდა. თსუ-ს მაღლივ…

Paradigm Shift | ნიკოლოზ მარკოზაშვილის ბლოგების სერია
Paradigm Shift | ნიკოლოზ მარკოზაშვილის ბლოგების სერია

ტექნოლოგიური ინოვაცია დღევანდელ ბიზნეს გარემოში, როგორც წესი, აღარ წარმოადგენს ფირმის მდგრად  კონკურენტულ  უპირატესობას. რა  თქმა უნდა,  ტექნოლოგიური ინოვაცია განსაზღვრავს კონკურენტულ…