საფრთხე: ამერიკა კარგავს პოზიციებს ინოვაციების სფეროში
საფრთხე: ამერიკა კარგავს პოზიციებს ინოვაციების სფეროში

უკანასაკნელი რამდენიმე წლის განმავლობაში ასზე მეტი ქვეყანა მოვინახულე. ამ ვიზიტების დროს საზოგადოების ყველა ფენის წარმომადგენელს შევხვედრივარ – ღატაკი ბავშვებით დაწყებული,…