რუსეთის ბაზარი – საფრთხე თუ პერსპექტივა?
რუსეთის ბაზარი – საფრთხე თუ პერსპექტივა?

საბჭოთა კავშირის პერიოდი ხშირად გვესმის, რომ საბჭოთა პერიოდში ქართულმა ღვინომ დიდ წარმატებას მიაღწია: შენდებოდა ახალი ქარხნები, ვენახები და ა.შ. გვერდზე…