სტერეოტიპები სწორი მარკეტინგის წინააღმდეგ
სტერეოტიპები სწორი მარკეტინგის წინააღმდეგ

წარმატებული ბიზნესგლობალიზაცია გულისხმობს უცხო ქვეყნის პოტენციური მომხმარებლების მოთხოვნილებათა გაგებას და ბიზნესსტრატეგიის ახალი კულტურისთვის მორგებას. ბიზნესის ახალ ქვეყნებში გასატანად ახალი კულტურების…