გაზიარების ეკონომიკა
გაზიარების ეკონომიკა

გაზიარების ეკონომიკის განვითარებამ ციფრულ რევოლუციასთან ერთად შეცვალა მომხმარებლის ქცევა.