ქსელური მარკეტინგის ავთისებიანობა
ქსელური მარკეტინგის ავთისებიანობა

I.  კეთილთვისებიანი ქსელური მარკეტინგი     მე-20 საუკუნეში, გაყიდვის ფორმების მუტაციამ გამოიწვია „პირისპირ“ გაყიდვების მიდგომებისა და მრავალდონიანი მარკეტინგის (იგივე ქსელური მარკეტინგის)…