ინფლაციის დონე საქართველოში
ინფლაციის დონე საქართველოში

ინფლაციის მაჩვენებელზე როგორც ეკონომიკის მიწოდების, ასევე, მოთხოვნის მხარე შეიძლება ახდენდეს გავლენას. დამატებით, ინფლაცია შეიძლება პროვოცირებული იყოს საშინაო ან საგარეო ფაქტორების…

იმპორტი ლარის გაუფასურების ფონზე
იმპორტი ლარის გაუფასურების ფონზე

საქართველო იმპორტზე მნიშვნელოვნად დამოკიდებული ქვეყანაა, შესაბამისად ჩვენი ქვეყნის ეკონომიკაზე საგარეო შოკების გავლენაც დიდია. 2015 წლის პირველი შვიდი თვის მონაცემებით საქონლით…

ექსპორტის ფასების ინდექსი
ექსპორტის ფასების ინდექსი

ექსპორტის ფასების ინდექსი მოიცავს ქვეყანაში წარმოებული სამრეწველო პროდუქციის საექსპორტო ფასებს. აღნიშნული ინდიკატორი საგარეო ბაზარზე არსებული სავაჭრო საქონლის ფასების ცვალებადობას ზომავს,…

საქართველოში განხორციელებული ფულადი გზავნილების მოცულობა კლებას განაგრძობს
საქართველოში განხორციელებული ფულადი გზავნილების მოცულობა კლებას განაგრძობს

საერთაშორისო ფულადი გზავნილები განვითარებადი ქვეყნებისთვის უცხოური ვალუტის მიღების და იმპორტის დაფინანსების მნიშვნელოვანი წყაროა. ამ ქვეყნებში უცხოეთიდან განხორციელებულ ფულად ჩარიცხვებს დიდი…

საარსებო მინიმუმი საქართველოში
საარსებო მინიმუმი საქართველოში

საარსებო მინიმუმი არის შემოსავლის მინიმალური დონე, რომელიც საჭიროა ადამიანის არსებობისა და აუცილებელი მოთხოვნების დაკმაყოფილების უზრუნველსაყოფად. ფაქტობრივად, ეს ინდიკატორი ცხოვრების ქვედა…

პირდაპირი უცხოური ინვესტიციების მნიშვნელობა საქართველოსთვის
პირდაპირი უცხოური ინვესტიციების მნიშვნელობა საქართველოსთვის

საქართველოს მსგავსი მცირე ზომის გარდამავალი ეკონომიკის მქონე ქვეყნისთვის, განსაკუთრებული მნიშვნელობა ენიჭება პირდაპირი უცხოური ინვესტიციების მოზიდვას. ქვეყანაში პირდაპირი უცხოური ინვესტიციების შედინება…

სამრეწველო პროდუქციის მწარმოებელთა ფასების ინდექსი
სამრეწველო პროდუქციის მწარმოებელთა ფასების ინდექსი

სამრეწველო პროდუქციის მწარმოებელთა ფასების ინდექსი ეკონომიკურ საქმიანობაში აქტიურად გამოყენებადი მაჩვენებელია და წარმოების სხვადასხვა ეტაპზე ფასების ყოველთვიური მონიტორინგის საშუალებას იძლევა. აღნიშნული…

კონკურენციის როლი საბაზრო ეკონომიკაში
კონკურენციის როლი საბაზრო ეკონომიკაში

(ავტორი: რევაზ გერაძე, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის ბიზნესის სკოლა). საბაზრო ეკონომიკა წარმოადგენს ეკონომიკურ სისტემას, სადაც ინდივიდები ფლობენ და დამოუკიდებელი გადაწყვეტილებების საფუძველზე…

საბერძნეთის კრიზისი და მისი ზეგავლენა საქართველოზე
საბერძნეთის კრიზისი და მისი ზეგავლენა საქართველოზე

(ავტორი: რევაზ გერაძე, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის ბიზნესის სკოლა). გასულ კვირას საბერძნეთმა საერთაშორისო სავალუტო ფონდის მიმართ 1.5 მილიარდი ევროს მოცულობის გეგმიური…

კრიზისების გადადინების ეფექტები და საქართველო
კრიზისების გადადინების ეფექტები და საქართველო

(ავტორი: რევაზ გერაძე, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის ბიზნესის სკოლა). საქართველოს მსგავსი მცირე ზომის ეკონომიკის მქონე ქვეყნისთვის დიდი მნიშვნელობა აქვს ძირითად სავაჭრო…

საქართველოს მთლიანი შიდა პროდუქტის მიმოხილვა
საქართველოს მთლიანი შიდა პროდუქტის მიმოხილვა

(ავტორი: რევაზ გერაძე, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის ბიზნესის სკოლა). მთლიანი შიდა პროდუქტი (მშპ) და მისი რეალური ზრდის ტემპი ქვეყნის ეკონომიკის მდგომარეობის…

სტიქიური უბედურებების პრევენციული ღონისძიებები
სტიქიური უბედურებების პრევენციული ღონისძიებები

(ავტორი: რევაზ გერაძე, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის ბიზნესის სკოლა). უკანასკნელ პერიოდში კლიმატის ცვლილების გამო, ბუნებრივი კატასტროფების რიცხვმა მნიშვნელოვნად იმატა. გაეროს მონაცემებით,…

ფულადი გზავნილები საქართველოში
ფულადი გზავნილები საქართველოში

(ავტორი: რევაზ გერაძე, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის ბიზნესის სკოლა). საერთაშორისო ფულადი გზავნილები განვითარებად ქვეყნებში უცხოური ვალუტის შედინების ერთ-ერთ მნიშვნელოვან წყაროს წარმოადგენს.…

ევროკავშირთან ღრმა და ყოვლისმომცველი თავისუფალი სავაჭრო სივრცის შესახებ შეთანხმება: ვალდებულებები და მოსალოდნელი შედეგები
ევროკავშირთან ღრმა და ყოვლისმომცველი თავისუფალი სავაჭრო სივრცის შესახებ შეთანხმება: ვალდებულებები და მოსალოდნელი შედეგები

(ავტორი: რევაზ გერაძე, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის ბიზნესის სკოლა). 1999 წლის 27 იანვარს, ევროსაბჭოს გენერალური ასამბლეის სხდომაზე, საქართველოს ყოფილმა პრემიერ-მინისტრმა ზურაბ…

საქართველოს საავტომობილო ბაზრის პრობლემები
საქართველოს საავტომობილო ბაზრის პრობლემები

(ავტორი: რევაზ გერაძე, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის ბიზნესის სკოლა). ბოლო პერიოდში საქართველოს საავტომობილო ბაზარი რთულ მდგომარეობაში აღმოჩნდა. ამის მიზეზი მსუბუქი ავტომობილების…