30 წელი – გზა დამოუკიდებლობის დაკარგვისკენ
30 წელი – გზა დამოუკიდებლობის დაკარგვისკენ

1989 წელს ჩატარებული მოსახლეობის აღრიცხვის მიხედვით, საბჭოთა საქართველოს მოსახლეობა 5.4 მილიონ ადამიანს შეადგენდა. თავისი ეკონომიკური განვითარებით, ცხოვრების დონითა და განვითარების…

ნაღდი ფული: ჩრდილოვანი ეკონომიკა, კორუფცია და კრიმინალი
ნაღდი ფული: ჩრდილოვანი ეკონომიკა, კორუფცია და კრიმინალი

საავტორო სვეტში გამოქვეყნებული სტატიების მიზანია, განვიხილოთ ის რეფორმები, რომელთა გატარება აუცილებელია საქართველოში სწრაფი ეკონომიკური ზრდის მისაღწევად. ეკონომიკურმა ზრდამ შედეგად უნდა…

სახელმწიფო დეფოლტის წინაშე
სახელმწიფო დეფოლტის წინაშე

ჩვენი საავტორო სვეტის თითოეული სტატიის მიზანს წარმოადგენს იმ ღონისძიებათა მიზანშეწონილობის დასაბუთება, რომელთა გატარება აუცილებელია სწრაფი ეკონომიკური ზრდის მისაღწევად. სწორედ ამ…