სინგაპურიდან დანახული ევროზონის კრიზისი
სინგაპურიდან დანახული ევროზონის კრიზისი

სინგაპური, რომლის ვაჭრობის მთლიანი მოცულობა სამჯერ აღემატება ქვეყნის მთლიან შიდა პროდუქტს,მსოფლიოს თავისუფალი ეკონომიკური მოდელის სამაგალითო ნიმუშია. აქედან გამომდინარე, ქვეყნის მიერ…