როცა სცენა შენია
როცა სცენა შენია

კომუნიკაცია საჯარო გამოსვლისას ხშირად ერთგვარ სოციალურ რისკად აღიქმება.